knjiga
Gradska knjižnica Zlatar
Prijava Pročitane knjige
Rezervacije
Postavke

Uvjeti upisa

Članom Gradske knjižnice Zlatar može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji ima boravište ili prijavljeno privremeno boravište na području Krapinsko-zagorske županije. Članovi knjižnice mogu postati i strani državljani s prijavljenim boravištem na području Krapinsko- zagorske županije. Za upis je potrebna osobna iskaznica , a za djecu do 14 godina osobna iskaznica roditelja.


Članska iskaznica

Član nakon upisa dobiva člansku iskaznicu. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa. Članska iskaznica je neprenosiva.


Posudba i vraćanje građe

Član knjižnice može posuditi odjednom 3 knjige.
Rok posudbe je 21 dan. Po isteku roka građa se mora vratiti ili produžiti. Ne može se produžiti rok posudbe lektire te rezervirane građe.
Cijena članarine iznosi 4,00 € / 30,14 kn za djecu do osmog razreda, dok ostali plaćaju vlanarinu 8,00 € / 60,27 kn. Iz jedne obitelji članarinu plaćaju 2 člana. Svi ostali imaju pravo na besplatan upis.
Zakasnina iznosi 0,10 € / 0,75 kn po danu i knjizi.
Pretraživanje interneta za članove Knjižnice prvih pola sata je besplatno, dok drugih pola sata se naplaćuje 1,00 € / 7,53 kn. Printanje iznosi 0,20 € / 1,51 kn po stranici, a usluge fotokopiranja 0,10 € / 0,75 kn po stranici.
Član je odgovoran čuvati građu posuđenu iz knjižnice. Član mora odmah obavijestiti knjižnicu u slučaju:

  • gubitka iskaznice
  • promjene imena
  • promjene adrese stanovanja

Posjetitelj Knjižnice može jednokratno, bez upisa, koristiti građu samo u prostorijama knjižnice odobrenjem dežurnog knjižnjičara. Za takvo jednokratno korištenje građe posjetitelj Knjižnice dužan je predati dežurnom djelatniku osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument.

GKZ-pravila.pdf Kompletna pravila Gradske knjižnice ZlatarOstali dokumenti:

PDF dokument1. Izmjena Plana nabave 2024..pdf
MS Word dokument1. izmjena Plan nabave za 2023 .docx
MS Word dokument2. Izmjena plana nabave za 2023.docx
MS Word dokument3. imjena Plana nabave 2023.docx
PDF dokumentbagatelna nabava - odluka.pdf
MS Word dokumentBILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (2018.).docx
PDF dokumentBILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (2019.).pdf
PDF dokumentBILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (2019.).pdf str.2.pdf
PDF dokumentBILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (2019.).pdf str.2.pdf (str. 3).pdf
MS Word dokumentBilješke uz Obrazac PR-RAS (2017.).docx
PDF dokumentBilješke uz obrazac PR-Ras 2021.pdf
MS Word dokumentCjenik usluga.docx
PDF dokumenteticki kodeks knjiznice pravi.pdf
PDF dokumentEvidencija ugovora - tablica.pdf
PDF dokumentFinancijski izvještaj 22 - Bilješke.pdf
MS Excel dokumentFinancijski izvještaj 22.xlsx
MS Excel dokumentFinancijski izvještaj za 2017. godinu.xls
PDF dokumentFinancijski izvještaj za 2023 - bilješke.pdf
MS Excel dokumentFinancijski plan 24-26.xlsx
PDF dokumentFinancijski plan za 2019. godinu.pdf
MS Excel dokumentFinancijski plan za 2020. g..xlsx
MS Excel dokumentFinancijski plan za 2021.xls
MS Excel dokumentFINANCIJSKI PLAN ZA 2022 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023-2024.xls
MS Excel dokumentFinancijski plan za 2023.xlsx
PDF dokumentGKZ-pravila.pdf
CSV dokumentGodisnje izvješće CVS za 2019..csv
PDF dokumentGodisnje_izvjesce.pdf
CSV dokumentGodisnje_izvjesce o pravu na pristup i 2018.csv
PDF dokumentGodisnje_izvjesce o pravu na pristup informacijma 2018.pdf
PDF dokumentGODIŠNJE izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019..pdf
CSV dokumentGodišnje izvješće 2022.csv
CSV dokumentGodišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (csv).csv
PDF dokumentGodišnje izvješće za 2022.pdf
PDF dokumentInformacija o trošenju sredstava za svibanj 2024.pdf
PDF dokumentInformacija o trošenju sredstva - ožujak.pdf
PDF dokumentInformacija o trošenju sredstva- travanj.pdf
PDF dokumentInformacija o trošenju sredstva lipanj 2024..pdf
PDF dokumentInformacije o trošenju sredstva.pdf
PDF dokumentIzjava o pristupačnosti mrežnih stranica.pdf
MS Word dokumentIzjava vezana uz sukob interesa.doc
CSV dokumentizvjesce (2) (3).csv
CSV dokumentizvjesce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017..csv
PDF dokumentIZVJEŠTAJ O RADU ZA 2020.pdf
MS Word dokumentIZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.docx
PDF dokumentIZVJEŠTAJ O RADU ZA 2022.pdf
PDF dokumentIZVJEŠTAJ O RADU ZA 2023.pdf
MS Word dokumentIzvještaj o radu za 2019.docx
PDF dokumentIzvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf
PDF dokumentIzvješće o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2020..pdf
PDF dokumentIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - 2021.godina.pdf
PDF dokumentIzvješće o provedbi Zakona o Pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.pdf
CSV dokumentIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. CSV.csv
PDF dokumentKatalog informacija.pdf
MS Excel dokumentKopija datoteke Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 za 2023..xlsx
MS Excel dokumentKopija datoteke Prorac (3)GRADSKA KNJIŽNICA Z.-12-21.xls
PDF dokumentKopija datoteke Upitnik-za-samoprocjenu-tjv.pdf
MS Word dokumentKriteriji za određivanje visine naknade.docx
PDF dokumentOdluka o imenovanju osobe za nepravilnosti.pdf
PDF dokumentOdluka o imenovanju ravnatelja.pdf
PDF dokumentOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka PDF.pdf.docx
MS Word dokumentPlan klasifikacijskih oznaka.docx
MS Excel dokumentPlan nabave 24.xlsx
MS Excel dokumentPlan nabave 2022. - tablica.xlsx
PDF dokumentPlan nabave 2023.pdf
PDF dokumentPlan nabave za 2018.godinu.pdf
MS Word dokumentPlan nabave za 2019. g..docx
PDF dokumentPlan nabave za 2020. g..pdf
PDF dokumentPLAN NABAVE ZA 2021.pdf
MS Word dokumentPlan nabave za 2022. godinu tekstualni .docx
MS Word dokumentPlan nabave za 2024 (2).docx
PDF dokumentPlan rada za 2019. godinu.pdf
MS Word dokumentPlan rada za 2020.docx
PDF dokumentPlan rada za 2021.pdf
MS Word dokumentPlan rada za 2022.docx
PDF dokumentPLAN RADA ZA 2023. GODINU PDF.pdf
MS Word dokumentPLAN RADA ZA 2024 GODINU.docx
MS Word dokumentPRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave 22 Zlatar.docx
MS Word dokumentPravilnik o zaštiti na radu.docx
MS Word dokumentPravilnik o zaštiti od požara.docx
PDF dokumentPravilnik o zaštiti osobnih podataka.pdf
MS Word dokumentPROCEDURA NAPLATE PRIHODA nova.docx
MS Word dokumentProcedura o blagajničkom poslovanju.docx
MS Word dokumentProcedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put.docx
PDF dokumentProcedura o vođenju evidencije ugovora.pdf
PDF dokumentProcedura_stvaranja_ugovornih_obveza NOVA PDF.pdf
MS Excel dokumentProrac 2019 GRADSKA KNJIŽNICA-2019.xls
PDF dokumentProrac GRADSKA KNJIŽNICA 12-2015 2.pdf
PDF dokumentProračun.pdf
MS Word dokumentRadni kalendar Gradske knjižnice Zlatar za 2024.docx
PDF dokumentREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA.pdf
PDF dokumentSlužbenik za informiranje.pdf
PDF dokumentSmjernice za izgradnju fonda.pdf
PDF dokumentSTATUT.pdf
PDF dokumentTemeljem članka 80.pdf
MS Word dokumentZAHTJEV ZA DOPUNU ili ispravak informacija.docx
MS Word dokumentZahtjev za ponovnu uporabu informacija.docx
MS Word dokumentZakoni, Pravilnici, Standardi.docx
MS Word dokumentZamjenica za informiranje - odluka.docx
MS Excel dokumentZavršni 2020.xls
MS Word dokumentZaštita osobnih podataka.doc
PDF dokumentZPPI Godisnje_izvjesce 23.pdf
CSV dokumentZPPI izvješće 2023 csv.csv